top of page
Image by Kelly Sikkema

ynet

כך תאפשרו לעובדים שלכם איזון בית-עבודה טוב יותר. 

01 במרץ

2020

נציבות שירות המדינה

מסקנות סקר חסמים לאבות בשירות המדינה

26 בפברואר

2020

נציבות שירות המדינה

דוח שוויון מגדרי 2015-2019 בשירות המדינה

20 במאי

2020

ד"ר מיכל פרנקל

ממצאים מארגונים בינלאומיים, מדינות ומעסיקים

נובמבר

2011

כלכליסט

מחקרים הראו שאנשים שנמצאים במשרד שעות רבות אינם פרודוקטיביים, מחקרים אחרים מראים שכאשר עובד מרוכז הוא יכול לסיים את  העבודה בהרבה פחות זמן. 

08 ביולי

2019

הכנסת

זכויות הורות לאבות בישראל - מחקר כנסת

10 באוקטובר

2019

שדולת הנשים בישראל

איך מקומות עבודה יכולים לקדם איזון בית-עבודה, ולמה כדאי להם לעשות את זה?

דצמבר

2019

גלובס

מצד אחד עובדים מעוניינים שתהיה להם היכולת להתחבר מכל מקום, כך זה מקל עליהם לנהל את הזמן שלהם, ומצד אחר הם עובדים שעות רבות, איך מאזנים?

10 באוקטובר

2015

פינת ההורות

תמיכה ארגונית לא פורמלית בצורכי העובדים לאיזון בין משפחה ועבודה עשויים להיות חשובים יותר ממדיניות פורמלית

יולי

2015

משרד ראש הממשלה

דו"ח הוועדה המלא לבחינת נושא מקום עבודה תומך משפחה

אוקטובר 

2010

bottom of page