WIN להורים | אבא בארבע

WIN להורים 

תמיכת מקום העבודה באיזון בית-עבודה מאפשרת ליותר אבות ואמהות סיפוק ותחושת מימוש עצמי כהורים (להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמם, לא רק בעבודה), מפחיתה שחיקה, לחצים ומתחים בבית, מקטינה את נקיפות המצפון, מייצרת שקט וחוסן נפשי ובעיקר גורמת להרבה ילדים להרוויח שעות איכות משמעותיות גם עם האבות שלהם. ובכך, מאפשרת לאימהות להתקדם בתוך הארגון.

WIN להורים | אבא בארבע

הזכויות שלכם כהורים

בפורטל 'כל זכות' תוכלו ללמוד את כל מה שצריך לדעת על זכויותיכם/ן כהורים
אוגדן זכויות הורות ומשפחה בשירות המדינה

WIN להורים | אבא בארבע